Avatar

Op deze pagina vindt u het officiële klassement voor kleurenwiezen op Whisthub. Het klassement wordt opgesteld op basis van de behaalde resultaten in de afgelopen 7 dagen en wordt elke dag bijgewerkt. Het volgende klassement wordt gepubliceerd op 17 mei om 00:00.

Om in het klassement opgenomen te worden heeft u een premium abonnement nodig én moet u expliciet aangeven voor welke kaartspellen u in het klassement wil verschijnen. De speler die het klassement aanvoert is te herkennen aan het symbool .

FAQ

Hoe wordt het klassement berekend?

Als u hebt ingesteld dat u in het klassement wil opgenomen worden, dan krijgt u op het eind van elke tafel een aantal punten toegekend op basis van de behaalde plaats. Een maximum van 1.000 punten wordt toegekend aan de speler op de eerste plaats. Ook de tweede en de derde plaats leveren nog een aantal punten op, maar de speler op de laatste plaats verdient geen punten.

Bij het opstellen van een nieuw klassement wordt er een gewogen gemiddelde berekend van uw punten in de afgelopen 7 dagen: dit zijn uw basispunten. Dit betekent dat langere tafels zwaarder meetellen - een tafel van 24 deeltjes weegt dus zwaarder door dan een van 8. Er zijn geen punten te verdienen voor tafels van vrije lengte.

Vervolgens worden er op uw basispunten twee reductiefactoren toegepast:

  • Om te vermijden dat iemand die slechts 1 tafel gespeeld heeft de afgelopen dagen de eerste plaats bekleedt is er een minimum aantal gespeelde tafels. Als u minder gespeeld hebt dan dit minimum worden uw basispunten verminderd. Het minimum aantal tafels is verschillend per type kaartspel: het is dus anders voor kleurenwiezen dan voor manillen en vice versa.
  • U moet ook tegen een minimum aantal verschillende tegenstanders gespeeld hebben. Als u bijvoorbeeld enkel met een vaste vriendengroep van 4 speelt, zullen uw basispunten verminderd worden. De idee hierachter is dat een speler pas als de beste speler kan beschouwd worden als die ook effectief van álle spelers kan winnen. Anonieme spelers worden niet meegeteld als volwaardige tegenstander.

Het theoretisch maximum aantal punten in het klassement is dus 1.000. Dit gebeurt wanneer u de afgelopen 7 dagen álle tafels waar u aan meedeed hebt gewonnen, u voldoende tafels hebt gespeeld én dit tegen een voldoend aantal verschillende tegenstanders was.

De exacte berekening van de reductiefactoren kan van tijd tot tijd veranderen om het klassement te verbeteren en wordt bovendien niet publiek gemaakt.

In het geval van bedrog kan een speler permanent uitgesloten worden van álle klassementen.

Wat als iemand het spel voortijdig verlaat?

Als u een tafel voortijdig verlaat op illegale wijze - bijvoorbeeld door het afsluiten van uw browser - dan wordt u automatisch aanzien als de speler op de laatste plaats en verliest u uiteraard ook reputatiepunten.

Als iemand anders de tafel reeds verlaten heeft dan hebt u de keuze om de tafel verder te spelen tot het einde. In dat geval krijgt u de punten van de door u behaalde plaats op het einde van de tafel. Kiest u er echter voor om de tafel te verlaten, dan worden er in dat geval geen punten verdiend, maar u wordt dus ook niet aanzien als de speler op de laatste plaats: het is dan alsof deze tafel nooit heeft plaatsgehad.

Wat gebeurt er als mijn abonnement vervallen is?

Als uw abonnement vervallen is, blijven uw punten bewaard, maar wordt u niet langer opgenomen in de nieuwe klassementen. Dit betekent dat als u meteen een nieuw abonnement afsluit, de opgebouwde punten uit uw vorige abonnementsperiode opnieuw worden meegeteld in de nieuwe klassementen.