Een spel verlaten

Spelplezier en fair play staan bij Whisthub centraal. Helaas kan het gebeuren dat andere spelers een spel voortijdig verlaten. In dat geval wordt de speler in kwestie vervangen door een computerspeler en kunnen de andere spelers het spel voortzetten, maar dit is meestal niet wenselijk en frustrerend voor de andere spelers.

Om het illegaal verlaten van een spel tegen te gaan, is er op Whisthub een systeem ontwikkeld dat dit gedrag ontmoedigt zodat iedereen een aangename ervaring heeft. Het is echter belangrijk om te beseffen dat het technisch onmogelijk is om het verlaten van een spel te verhinderen. De enige mogelijkheid is dus om dit gedrag te ontmoedigen.

Wanneer is een spel verlaten illegaal?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wanneer het verlaten van een spel illegaal is en dus ook bestraft wordt. Dit is het geval wanneer u tijdens een spel uw browser afsluit of de tijdslimiet overschrijdt en hierdoor uit het spel verwijderd wordt.

Als uw internetverbinding uitvalt en u hierdoor verwijderd bent uit het spel, wordt dit ook aanzien als illegaal het spel verlaten. Het is begrijpelijk dat dit oneerlijk aanvoelt omdat het hier vaak gaat om overmacht, maar het is technisch onmogelijk om het verschil vast te stellen tussen opzettelijk het spel verlaten, of het spel verlaten door het wegvallen van de verbinding. Bovendien blijft het verlaten van een spel vervelend voor de andere spelers, los van of u het wilde of niet.

U wordt nooit bestraft wanneer u het spel verlaat via de knop "Spel verlaten" in de puntentabel of door gebruik te maken van de knop in de linkerbovenhoek van het spel. Deze knoppen verschijnen automatisch wanneer iemand het spel reeds verlaten heeft, of wanneer u een spel speelt van vrije lengte.

Als u door onvoorziene omstandigheden niet kunt verder spelen is de enige mogelijkheid helaas om het spel illegaal te verlaten. Probeer dus steeds een inschatting te maken of u voldoende tijd hebt om een spel uit te spelen en maak desnoods een tafel aan van vrije lengte. Het is wel steeds zo vriendelijk om in dit geval uw medespelers te verwittigen wanneer u het spel verlaat.

Drop-score

De basis van het systeem om spelverlaters te ontmoedigen is de zogenaamde drop-score. Telkens wanneer een speler het spel illegaal verlaat wordt diens drop-score verhoogd. De drop-score daalt wanneer een spel van vaste lengte correct wordt uitgespeeld.

Hierbij is het zo dat de drop-score sneller stijgt dan dat deze daalt. Men moet dus een groter aantal spellen uitspelen om een illegaal verlaten spel te compenseren. Het exacte algoritme dat hiervoor gebruikt wordt is niet publiek en spelers kunnen hun eigen drop-score niet zien.

Met een premium abonnement kunnen spelers bij het aanmaken van een tafel bij Toegang instellen om spelverlaters te weren. Spelers met een hoge drop-score kunnen de tafel dan niet bereiken en dus is de kans groter dat alle spelers het spel uitspelen. Merk op dat dit geen harde garanties biedt, maar het is een goed hulpmiddel in combinatie met de reputatiescore van de spelers.

Premium spelers kunnen bovendien ook zien welke spelers vaak een spel verlaten. Dit wordt aangegeven door het symbool naast de afbeelding van de speler. Op die manier kunt u bijvoorbeeld beslissen niet mee te spelen aan een tafel aangemaakt door iemand die het spel wellicht gaat verlaten.

Uw eigen drop-score is hierbij echter ook van belang. Spelers met een lagere drop-score dan uzelf kunnen immers nog steeds de tafel bereiken en u ziet ook enkel dat een andere speler een spel vaak verlaat als de speler in kwestie een hogere drop-score heeft dan uzelf. Zelfs met een premium abonnement heeft u er dus alle baat bij om het spel niet illegaal te verlaten!

Een nieuw spel beginnen

Als u recent een spel illegaal verlaten hebt, wordt het tijdelijk onmogelijk om een nieuwe tafel aan te maken, of om aan te schuiven bij een open tafel. De duur van deze periode is afhankelijk van uw drop-score.

M.a.w. als u eenmalig een spel verlaat door het wegvallen van uw internetverbinding, is de kans groot dat deze periode reeds voorbij is wanneer u opnieuw verbinding hebt.

Als u daarentegen veelvuldig en opzettelijk het spel verlaat kan deze periode lang en vervelend worden. De enige mogelijkheid is dus om steeds het spel uit te spelen waaraan u begonnen bent!

Tot slot

Zoals reeds vermeld is het technisch simpelweg onmogelijk om het verlaten van een spel te vermijden. Whisthub beseft ook dat het verlaten van een spel niet altijd kwaadwillig gebeurt, bijvoorbeeld door het wegvallen uw internetverbinding.

Desalniettemin is de overtuiging dat het uitgewerkte systeem een goede balans vormt zodat het geen ramp is wanneer u uitzonderlijk onvrijwillig een spel hebt verlaten. Aan de andere kant wordt het veelvuldig en opzettelijk verlaten van een spel zo veel als mogelijk ontmoedigd zodat sportiviteit en fair play kunnen zegevieren!