Een nieuw format voor manillen-tornooien

Vanaf vandaag wordt er een nieuwe type tornooien voor manillen gelanceerd op Whisthub, de zogenaamde Team Cups. Bij deze tornooien wordt elke ronde met een vaste partner gespeeld in plaats van dat er tijdens elke ronde van partner wordt gewisseld. Er wordt nog wel van partner gewisseld tussen de rondes, dus men speelt niet het hele tornooi met dezelfde partner. De redenen hiervoor worden toegelicht in deze post, dus lees snel verder!

Als u regelmatig aan manillen-tornooien deelneemt, bent u waarschijnlijk bekend met het feit dat deze momenteel anders verlopen dan een normaal spel manillen. In plaats van met een vaste partner te spelen totdat een team 101 punten heeft, worden er 3 bomen van 8 of 12 spelletjes gespeeld, telkens met een andere partner. De som van de score die elke speler in elke boom heeft behaald, is de eindscore, die op zijn beurt bepaalt welke spelers doorgaan naar de volgende ronde, of welke speler uiteindelijk het tornooi wint. Elke speler speelt dus voor zichzelf, en er kan maar één speler het tornooi winnen.

Speelschema

Knockout Donderdag 16 mei
Eerste ronde 3 × 8
Tweede ronde 3 × 8
Finale 3 × 12
Voorbeeld van het typische verloop van een tornooi bij manillen

Er zijn een paar redenen waarom manillen-tornooien momenteel op deze manier georganiseerd worden. De belangrijkste reden is dat ik er vanuit ging dat dit het eerlijkste zou zijn. Wanneer men met een vaste partner speelt – of erger nog, met een computerspeler – dan bestaat de mogelijkheid dat men wordt gekoppeld aan iemand met minder ervaring. Ik weet hoe competitief de spelers op Whisthub kunnen worden, en dus kan het frustrerend zijn, maar het maakt het ook lastiger voor minder ervaren spelers om aan tornooien deel te nemen, omdat ze bang zouden kunnen zijn om fouten te maken. Als er van partner wordt gewisseld, wordt dit probleem geëlimineerd. Toegegeven, dit probleem bestaat ook bij Kleurenwiezen, maar in mindere mate omdat teams daar telkens dynamisch gevormd worden.

Na verloop van tijd is echter duidelijk geworden dat er een probleem is met dit systeem. Als men aan het begin van de laatste boom op de vierde plaats staat, wordt het erg moeilijk om zich nog te kwalificeren voor de volgende ronde omdat hiervoor de tweede plaats moet behaald worden. De enige manier om de kloof nog te kunnen dichten is vaak het nemen van grote risico's door mee te gaan en tegen te gaan, of door vaak zonder troef te spelen. Deze risico's werpen zelden hun vruchten af, en als uw partner op de tweede plaats stond bij het begin van de boom, moet hij hulpeloos toekijken hoe hij mee de afgrond wordt in gesleurd en uiteindelijk wordt uitgeschakeld, zonder dat hij er iets aan kon doen!

Het zal niet verbazen dat ik hier regelmatig klachten over kreeg. Ik ben het er volledig mee eens dat het niet echt sportief gedrag is, en ja, het voelt oneerlijk aan, maar het is simpelweg niet tegen te gaan. Ik kan ook niet nagaan wat er in elk spel gebeurt en dan bepalen of het gedrag al dan niet bestraft moet worden. Mocht u het nog niet weten: tornooien zijn volledig geautomatiseerd, dus ik ben vaak niet op de website aanwezig om in realtime op te volgen wat er precies gebeurt.

"Oké, misschien moet ik overwegen om manillen-tornooien toch in teams te spelen", dacht ik. Technisch gezien was dit niet moeilijk te implementeren, maar al snel kwamen er een aantal vragen naar boven. De moeilijkste is wat er precies moet gebeuren bij een gelijkspel, of wanneer er een computerspeler in het winnende team zit. De idee bij tornooien is altijd om computerspelers zoveel mogelijk te beperken en dus kunnen computerspelers zich nooit kwalificeren voor de volgende ronde.

Maar wie kwalificeert zich dan wél voor de volgende ronde? Allereerst wordt er bij een gelijkspel gekeken naar het aantal gewonnen spelletjes. Een spelletje wordt als gewonnen beschouwd wanneer het team punten heeft gescoord, wat betekent dat ze meer dan 30 van de 60 beschikbare punten hebben gewonnen. Als het aantal gewonnen spelletjes gelijk is - wat natuurlijk altijd zo is voor twee spelers van hetzelfde team - dan wordt er gekeken naar de totale bijdrage van elke speler aan de punten van het team door bij te houden hoeveel punten elke speler binnengehaald heeft in slagen die ze zelf gewonnen hebben. Als ook dit gelijk is, dan wordt er als laatste redmiddel gekeken naar de reputatiescore van de spelers. Hieronder staan twee voorbeelden om te verduidelijken wat deze regels precies inhouden.

Voorbeeld 1: Het winnende team bevat een computerspeler

Stel dat het resultaat van een ronde er als volgt uitziet. Ross en Phoebe hebben als team gewonnen, maar Phoebe is een computerspeler - bijvoorbeeld omdat de speler die door Phoebe werd vervangen tijdens het spel de verbinding verloor. Rachel en Joey zijn het verliezende team, maar aangezien computerspelers zich nooit kwalificeren voor de volgende ronde, wie dan wel?

  • Ross 120
  • Phoebe 120
  • Rachel 73
  • Joey 73

Omdat Rachel en Joey in hetzelfde team zitten, hebben ze uiteraard allebei hetzelfde aantal overwinningen, dus in dit geval wordt er gekeken naar het totale aantal punten dat zowel Phoebe als Joey individueel hebben binnengehaald in alle slagen die ze zelf hebben gewonnen. Het blijkt dat Rachel de meeste punten binnengehaald heeft, waardoor zij zich samen met Ross kwalificeert voor de volgende ronde.

Voorbeeld 2: Alle spelers staan gelijk

In dit voorbeeld vormen Monica en Chandler een team en behaalden ze hetzelfde aantal punten als het andere team, Ross en Rachel. Wie kwalificeert zich voor de volgende ronde?

  • Monica 101
  • Chandler 101
  • Ross 101
  • Rachel 101

Dit is een voorbeeld waarbij het aantal overwinningen van elk team bepalend is. Als Monica en Chandler meer spelletjes hebben gewonnen dan Ross en Rachel, kwalificeren ze zich allebei voor de volgende ronde. Maar wat als het aantal gewonnen spelletjes ook gelijk is - bijvoorbeeld omdat geen enkel team punten wist te scoren op een troef gekozen door het andere team? In dat geval wordt er opnieuw gekeken naar de inviduele bijdrages van elke speler aan het totaal aantal punten, wat overigens betekent dat het mogelijk is dat twee spelers van verschillende teams - dus bijvoorbeeld Ross en Monica - zich kwalificeren!

Ik ben me er van bewust dat deze regels ietwat ingewikkeld zijn, en op een bepaalde manier zelfs nergens op slaan, maar dit is simpelweg een gevolg van het spelen in vaste teams, waarbij er soms nu eenmaal een onderscheid moet gemaakt worden tussen twee spelers van hetzelfde team. Dit was overigens een andere belangrijke reden voor het huidige systeem van tornooien waarbij elke speler voor zichzelf speelt, omdat deze problemen dan simpelweg niet bestaan.

Merk op dat er ook een goede reden is waarom het niet gewoon de reputatiescore is die de doorslag geeft bij een gelijkspel. Stel bijvoorbeeld dat u speelt tegen een team dat een computerspeler bevat. Als u weet dat u de hoogste reputatiescore hebt van alle spelers aan tafel, dan is er geen reden meer om nog goed te spelen, want als uw team verliest, dan weet u dat u toch nog zult opgevist worden op basis van uw reputatiescore! Een systeem op basis van bijdrage tot het totaal aantal punten voorkomt dit.

Als u ooit moet spelen tegen een team dat een computerspeler bevat, fixeer u dan niet op het overnemen van de winnende slagen van uw partner om zo een hogere puntenbijdrage te behalen, dit is trouwens sowieso moeilijk om manueel bij te houden. Probeer gewoon goed te spelen en zo samen met uw partner als winnend team uit de bus te komen, en dan is iedereen tevreden.

Uiteraard is er ook nog het risico van vals spel, wat helaas inherent is aan het spelen van online games. Hoewel vals spel niet volledig kan worden uitgesloten, is er geprobeerd om dit te beperken door niet het hele tornooi met dezelfde partner te spelen. Bovendien worden de teams pas gevormd vlak voordat het spel begint, dus u kent uw partner niet van tevoren. Dit betekent ook dat de volgorde waarin de spelers aangegeven staan in het speelschema dus niet relevant is! Als er duidelijke aanwijzingen zijn van vals spel, kunt u permanent uitgesloten worden aan deelname aan tornooien.

Tot slot is er nog steeds het probleem van gekoppeld worden aan minder ervaren spelers. Dat is iets waar u simpelweg mee zult moeten leren leven: soms wordt u gekoppeld aan goede spelers, en soms niet. Soms zult u met een computerspeler moeten spelen, wat ongetwijfeld een nadeel is, maar beschouw dit dan als een extra uitdaging. Beledig in geen geval uw partner als u het gevoel hebt dat hij of zij fouten heeft gemaakt, aangezien dit iedereen kan overkomen. Tornooien moeten eerst en vooral leuk blijven. In geval van respectloos gedrag jegens uw partner kunt u permanent uitgesloten worden van deelname aan tornooien. Geen uitzonderingen. Gelieve mij ook geen e-mails te sturen met klachten over dat u gekoppeld werd aan een mindere speler of een computerspeler. Ik ben mij ervan bewust dat het systeem niet perfect is, maar nogmaals, geen enkel systeem voor manillen-tornooien zal dat zijn, dus als u mij een e-mail stuurt met klachten over het systeem, wordt u gewoon naar deze blogpost doorverwezen.

De toekomst

De komende Team Cup is slechts een eerste experiment in de zoektocht naar een beter systeem voor manillen-tornooien. Voorlopig zullen beide systeem naast elkaar blijven bestaan, en de team cups worden nog niet beschouwd als het officiële kampioenschap, dus u krijgt vooralsnog geen naast uw naam als u het tornooi wint. Mogelijk kunnen de team cups de reguliere "solo cups" in de toekomst vervangen, maar het is ook mogelijk dat ze allebei naast elkaar blijven bestaan. Er is nog niets beslist wat dat betreft, en ik wil eerst bekijken hoe de team cups ontvangen worden, want zoals het vaak gaat, kan men een heel system uitdenken dat waterdicht lijkt te zijn, totdat het in de praktijk wordt getest en blijkt dat het een aantal gebreken vertoont.

Een voordeel van team cups is echter wel dat ze een pak korter kunnen zijn dan de reguliere cups. In reguliere cups was het aantal spelletes 24 in de eerste 3 rondes, en daarna 36 in de halve finale en in de finale. Dit was nodig om het wisselen van partner überhaupt de moeite waard te maken: het zou nogal onnozel zijn om slechts vier spelletjes te spelen met een bepaalde partner! Bij team cups is dit niet langer nodig, en dus zullen deze voornamelijk bestaan uit rondes van 12 spelletjes. Dit betekent dat een tornooi nu op één avond kan worden afgewerkt, in plaats van dat het over twee avonden gespreid hoeft te worden.

Hoe dan ook ben ik benieuwd hoe dit systeem zal uitpakken. Gaat het beter zijn? Geen idee. Maar ik weet wel dat ik er vaak vragen en klachten over heb gekregen, dus laat ons het nieuwe systeem wat tijd geven om te groeien en dan zien we in de toekomst wel weer verder!