Spelregels kingen

Op deze pagina vindt u de spelregels van kingen zoals ze op Whisthub gebruikt worden. Een populaire variant van het kingen is het dubbelkingen - ook gekend als dubbele king. U kunt beide varianten spelen op Whisthub, maar voor dubbelkingen heeft u een premium abonnement nodig.

Algemeen

Kingen is een spel voor vier spelers waarbij elke speler voor zichzelf speelt. Er wordt gespeeld met 52 kaarten waarbij de aas de hoogste kaart is en 2 de laagste. Zoals bij de meeste kaartspellen geldt dat men altijd een kaart moet spelen van de uitgekomen kleur, tenzij men geen kaarten meer heeft in die kleur.

Het spel bestaat uit zeven verschillende speltypes: bij zes van deze spellen - ook wel de negatieve spellen genoemd - moet er geprobeerd worden om bepaalde slagen te verliezen. Dit kan zijn omdat een slag strafpunten bevat, of omdat het behalen van de slag zelf strafpunten oplevert. Bij het zevende spel - ook wel troef genoemd - is het de bedoeling om zoveel mogelijk slagen te behalen waarbij een vooraf gekozen kleur de troefkleur is. Bij de negatieve spellen is er geen troef.

Het delen

Op Whisthub worden de kaarten door de computer gedeeld. Tussen de spelletjes door worden de kaarten niet geschud, maar wel afgepakt. Hierna worden de kaarten uitgedeeld volgens het patroon 4-4-5.

Hoewel het delen door de computer gebeurt, vervult elke speler op zijn beurt de rol van deler, waarbij de eerste deler telkens willekeurig door de computer gekozen wordt. Dit is belangrijk omdat bij dubbelkingen de deler mag kiezen welk spel er gespeeld wordt. Het is ook de deler die kiest welke kleur troef is wanneer er troef gespeeld wordt. In elk spel is het de speler links van de deler die eerst aan de beurt is. Daarom wordt de deler tijdens ieder spel aangeduid met het icoon .

De speltypes

Bij gewoon kingen worden de zeven spellen op een vaste volgorde gespeeld. Eerst worden de zes negatieve spellen gespeeld, waarna elke speler 1 keer troef kiest. Bij gewoon kingen wordt er dus in totaal 10 keer gedeeld. De volgorde van de spellen op Whisthub is:

  • Minste slagen Bij dit spel is elke slag die de speler behaalt 1 strafpunt waard. Het is in dit spel dus de bedoeling om zo weinig mogelijk slagen te behalen. Soms kan het echter tactisch zijn om bewust enkele slagen te halen om de kans te verkleinen later in het spel meer slagen te behalen.
  • Geen harten Elke harten is in dit spel 1 strafpunt waard. Het is dus de bedoeling om slagen met veel harten te proberen verliezen. Men mag géén harten uitkomen zolang de speler nog andere kleuren heeft en indien men niet kan volgen, is het verplicht om een harten weg te gooien indien mogelijk. Dit spel lijkt op het eerste zicht op hartenjagen, maar toch zijn er een aantal essentiële verschillen.
  • Geen heren en boeren Elke heer en elke boer is in dit spel goed voor 1 strafpunt, wat een totaal van 8 strafpunten oplevert. Als men niet kan volgen, is het verplicht om een heer of een boer te gooien. Ook is het verplicht om een heer of een boer te gooien wanneer men de slag hiermee niet overneemt. Dit is een regel die niet door iedereen gebruikt wordt, maar op Whisthub is dit wel het geval.
  • Geen dames Elke dame levert in dit spel 2 strafpunten op, opnieuw voor een totaal van 8 strafpunten. Net zoals bij geen heren en boeren, is het verplicht om een dame te gooien als men niet kan volgen, of als de slag hiermee verloren wordt. Ook dit is een regel die niet door iedereen gebruikt wordt.
  • Geen hartenheer In dit spel is de hartenheer K goed voor 5 strafpunten. Men mag géén harten uitkomen, tenzij men enkel nog harten heeft. Wanneer het mogelijk is om K te spelen op een andere kleur of onder A, is men verplicht dit te doen. Dit beëindigt het spel meteen.
  • Geen 7 en 13 In dit spel is het de bedoeling om de zevende en de laatste slag te verliezen. De zevende slag levert 2 strafpunten op, de laatste slag 3.
  • Troef Wanneer er troef gespeeld wordt, is het aan de deler om een bepaalde kleur aan te duiden als de troefkleur. Elke gewonnen slag is vervolgens 1 punt waard. Wanneer men niet meer kan volgen, is het verplicht om te kopen indien mogelijk. Als de slag reeds gekocht is, is het verplicht om over te kopen. Als dit niet mogelijk is, mag men eender welke kaart spelen.

Dubbelkingen

Bij dubbelkingen wordt er in totaal 20 keer gedeeld. Het is telkens de deler die kiest welk spel er gespeeld wordt. Elke speler kiest in totaal 3 negatieve spellen en 2 keer troef, waarbij geldt dat elk negatief spel slechts twee keer gekozen mag worden. De eerste deler heeft dus een voordeel t.o.v. de andere spelers omdat deze dus langer meer keuze zal hebben in de negatieve spellen.

Om makkelijker bij te houden welke spellen al gekozen zijn, wordt er bij dubbelkingen vaak gebruik gemaakt van een speciale notatie: . De driehoeken staan hier voor hoe vaak een negatief spel al werd gekozen door de speler, de cirkels staan voor hoe vaak troef al werd gekozen. Op Whisthub zijn tafels waar dubbelkingen gespeeld worden ook herkenbaar aan dit icoon.

De puntentelling

Om de winnaar te bepalen wordt de som gemaakt van alle strafpunten - elk strafpunt telt voor een negatief punt - en alle punten behaald in troef. De speler met de meeste punten is de winnaar. Merk op dat zowel bij gewoon kingen als dubbelkingen de som van alle punten op het einde van het spel steeds 0 is.

Voorbeelden

Om de specifieke regels per spel te verduidelijken, zijn er hieronder enkele voorbeelden toegevoegd. Merk op dat op Whisthub telkens duidelijk wordt aangegeven welke kaarten kunnen gespeeld worden en welke niet.

Voorbeeld: Geen dames

Als u Q heeft, dan bent u verplicht om deze te spelen omdat de slag reeds gewonnen wordt door A. Als u niet kunt volgen, maar wel een dame van een andere kleur heeft - bijvoorbeeld Q dan bent u verplicht om deze te spelen. Als u geen dames heeft en u kan niet meer volgen, mag u eender welke kaart spelen.

Voorbeeld: Troef

In dit voorbeeld is klaveren de troefkleur en wordt de slag dus momenteel gewonnen door 5. Als u nog harten heeft, is het uiteraard verplicht om te volgen. Als u géén harten meer heeft, maar nog wel bijvoorbeeld 10, dan moet u verplicht overkopen met 10. Heeft u enkel nog lagere klaveren, bijvoorbeeld maximum 3, dan mag u kiezen welke kaart u speelt.

Meer informatie

Zoals bij veel kaartspellen zijn er vaak kleine variaties van de regels in omloop. De beste manier om het spel te leren is echter door het te spelen!